By - - 0 Comments

Tiết 144 – Ngữ văn CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

BÀI THƠ “HẠT GẠO LÀNG TA” – TRẦN ĐANG KHOA

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh hiểu biết thêm về những nhà văn, nhà thơ của của quê hương Hải Dương. Hiểu hơn về công sức lao động của người nông dân trên đồng ruộng và hiểu rõ hơn sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc kháng chiến chống mỹ của dân tộc.

– Rèn kĩ năng thực hành, kĩ năng vạn dụng kiến thức của học sinh

– Phát triển năng lực tổ hoạt động nhóm, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực thuyết trình.

II. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:

1. Giáo viên:

+ Lập kế hoạch dạy học: Kiến thức, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ giờ dạy.

+ Hướng dẫn các tổ nhóm chuẩn bị nội dung giờ học.

2. Học sinh: Nhận nhiệm vụ – Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ và tổ chức cho các thành viên chuẩn bị nội dung.. Cụ thể:

– Nhóm 1: Tìm hiểu về tác giả Trần Đăng Khoa – Thuyết minh về tác giả. Tìm hiểu bài thơ “Hạt gạo làng ta” cả lời thơ và lời bài hát.

– Nhóm 2: Chuyển thể bài thơ thành kịch bản văn học, thành truyện tưởng tượng

– Nhóm 3: Trưng bày tranh ảnh về Hạt gạo, hạt lúa. Thuyết minh cho bộ sưu tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định:

2. Kiểm tra: Kiểm tra chuẩ bị bài học của các tổ nhóm.

3. Bài mới: 40’

Ihoạt động 1: Giới thiệu về Trần Đang Khoa và bài thơ “Hạt gạo làng ta” (10’)

1, Thực hiện: Nhóm Ngữ văn 1.

2. Nội dung:

Nội dung 1: Giới thiệu tác giả:

– 1 học sinh trình bày bài giới thiệu về tác giả:

+ Gợi ý: Nội dung cần đạt:

Nội dung 2: Giới thiệu bài thơ: Hạt gạo làng ta. – 1 học sinh thực hiện

+ Thể thơ: Thơ 4 chữ.

+ Xuất xứ:

+ Nội dung /Chủ đề:

=> Bài thơ được phổ nhạc, trở thành bài hát nổi tiếng dành cvho thiếu niên nhi đồng, được hát lên khắp mọi nơi trên đất nước.

Hoạt động 2: Chuyển thể bài thơ thành kịch bản văn học, thành truyện tưởng tượng. (17 phút)

1. Thực hiện : nhóm 2:

2. Nội dung:

+ Nội dung 1: Hạt gạo kể chuyện minh:

– 1, 2 học sinh thực hiện: (Sản phẩm của học sinh kèm theo)

– Nhận xét đánh giá: Các nhóm bổ sung nhậ xét cách kể (Bám sát đặc trưng văn tự sự)

+ Nội dung 2: Diễn hoạt cảnh: Cuộc trò chuyện của hạt gạo và hạt lúa về cuộc đời . (Sản phẩm của học sinh kèm theo).

Hoạt động 3: Trưng bày hình ảnh về hạt gạo, hạt lúa: (5’)

1. Thực hiện: Nhóm 3:

2. Nội dung:

+ Nội dung1: Trưng bày hình ảnh.

+ Nội dung 2: Giới thiệu về vai trò của lúa gạo trong đời sống của nhân dân. (Có sản phẩm của học sinh kèm theo)

Hoạt động 4: Tìm hiểu bài thơ để củng cố kiến thức học sinh đã tìm hiểu. (8’)

– GV tổ chức cho học sinh tìm hiểu về bài thơ theo hệt hống câu hỏi bài tập trong tài liệu.

+ Quá trình làm ra hạt gạo: Khắc phục thiên nhiên; Gieo cấy; chăm sóc; thu hoạch,…

+ Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Trong những năm Mỹ bắn phá Miền Bắc: Những năm bom Mỹ /Trút trên mái nhà./Những năm cây súng./Theo người đi xa/Những năm băng đạn vàng như lú đông/ Bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông,…

+ Vai trò của người nông dân trong lao động làm ra hạt gạo:……

+ Suiy nghĩ về ý nghĩa: Hạt gạo là: Hạt vàng làng ta”: ……….

+ Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ: Lặp cấu trúc: Hạt gạo làng ta=> Nhấn mạnh,…..

III. Tổng kết:

– Học sinh học thuộc bài thơ.

– Khái quát nội dung, ý nghĩa bài thơ.

4. Củng cố.

– Đọc thuộc diễn cảm bài thơ.

– Nêu nội dung bài thơ,

5. Hướng dẫn học bài.

– Viết bài giwois thiệu về giá trị của hạt gạo trong bữa ăn hằng ngày.

– Tìm thêm những bài thơ cùng đề tài

 

Xem thêm: Phòng GD-ĐT Huyện Cẩm Giàng